Velkomen

Trond Hedland AS utfører konsulent-tenester både for privatpersonar og for føretak som er engasjert i byggeprosjekt. Dette kan være dimensjonering og statikk, utarbeiding av byggesøknadar med alle nødvendige vedlegg og skjema. Me lagar også interiørteikningar og søknadsteikningar. Under gjennomføringsfasen kan me stå for byggekontroll av tiltaket, og kan rettleia både byggherren og dei som utfører arbeidet dersom det trengs. Me har kompetanse på utforming av skaderapportar, radon og energirådgjeving/energimerking.

- Uavhengig kontroll våtrom og lufttetting
- Byggekontroll
- Radonkompetanse

- Statikk og styrkeberekning
- Interiørarkitektur
- Arkitektur
- Søknadsarbeid

- Energirådgjeving og Energimerking
- Søknad om støtte frå Enova

- Skaderapportar
- Utbetringsrapportar