Tenester

Trond Hedland AS utfører konsulent-tenester både for privatpersonar og for føretak som er engasjert i byggeprosjekt.

- Uavhengig kontroll våtrom og lufttetting
- Byggekontroll
- Radonkompetanse
- Statikk og styrkeberekning
- Interiørarkitektur
- Arkitektur
- Søknadsarbeid
- Energirådgjeving og Energimerking
- Søknad om støtte frå Enova
- Skaderapportar
- Utbetringsrapporta