Velkommen 

Befaring - Byggesøknadar- Brannteknisk prosjektering- Energimerking - Skadetaksering -  Radonkontroll

Om Trond Hedland AS

Om oss

T. Hedland AS tilbyr konsulenthjelp for byggeprosjekt i tiltaksklasse 1 og 2. Du får hjelp gjennom heile byggeprosessen – i frå søknad til ferdigattest. I tillegg kan du få utført energimerking og hjelp til søknad om støtte frå Enova. Vi har og kompetanse på inneklima og radonkontroll.

Vi har åpent fra kl. 08:00 til 15:30.

Trond Hedland

Sivil ingeniør/Daglig leder

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Energimerking
Energimerking

Har du eller ditt borettslag/sameie oljekjel eller ventilasjonsanlegg av en viss størrelse, er det nå plikt til å foreta en energivurdering av disse anleggene

Energimerking

Har du eller ditt borettslag/sameie oljekjel eller ventilasjonsanlegg av en viss størrelse, er det nå plikt til å foreta en energivurdering av disse anleggene

Enova
Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Tjenester

Thermografi

Thermografi er eit supplement til trykktesting av bustaden og eit fint verktøy som ledd i tiltak for energisparing.

Befaring

Er du usikker på korleis du skal gå fram når du skal få utført eit tiltak? Vi kan møte deg på befaring der du er, for å avklare dine spørsmål. Vi kan gje deg råd og rettleiing for val av byggemetode og kven du kan kontakte for å få pristilbod. Vi kan også hjelpe deg med å avgjere om du må sende søknad eller ikkje. 

SØKnadsarbeid ARKitektur og PROsjektering

Skal du bygge, treng du teikningar som vedlegg til søknad. Vi kjem på befaring og måler opp, tek foto og avklarer detaljar med deg. Når eit utkast er klart, set vi oss ned og går i gjennom før vi lager endelege anmeldingteikningar. T. Hedland AS kan være både ansvarleg søkjar og prosjekterande i eit tiltak. Du oppnår dermed ein hurtig og smidig prosess fram til byggeløyve. 

Prosjektering

Prosjektering betyr å teikne, beskrive eller berekne det som skal byggast. Prosjekteringa blir brukt som underlag når viktige val skal gjerast. Før arbeidet kan utførast, treng ein gjerne informasjon både om materialtype, dimensjonering og utføringsmetode før dei utførande går i gang. 

Energirådgjeving/ energimerking for støtte frå Enova

Energirådgjeving er ei viktig teneste dersom du har planar om å få utført byggteknisk oppgradering av bygningen. Energimerking er nå krav som blir stilt ved kjøp/sal av bustadar. Enova gjer støtte til fleire tiltak som er relatert til energisparing. T. Hedland AS er sertifisert som energirådgjevar i ENOVA sin landsdekkjande database. Vi utarbeider ems-rapport (EnergiMerkeSystemet) som grunnlag, og hjelper deg med søknad om slik støtte. I ems-rapporten får du også energimerking.  

Skadetaksering

Taksering er aktuelt dersom det oppstår skade, feil eller manglar ved bygning eller byggverk. Etter ei befaring får du ein rapport som beskriv årsak, skadeomfang og forslag til utbetring. Rapporten kan også innehalde kostnadar i samband med reparasjon av feil eller manglar. 

Radon

Radon er den største årsaka til lungekreft nest etter røyking. Har du mistanke om at radon-nivået er over 200 bør du få gjort tiltak i huset. Vi kan hjelpe med måling av radon og finne fram til dei enklaste og beste tiltaka for å redusere nivået. Har du utleige av bustad, bør du få redusert radonnivået dersom måling viser meir enn 100. 

Uavhengig kontroll av våtrom

Uavhengig kontroll av våtrom er aktuelt ved nybygg av bad, vaskerom, dusjrom og rom som har innlagt vatn og sluk. Ta kontakt så tidleg som mogleg i byggeprosessen, slik at vi får kontrollert både teikningar og produkt som er tenkt brukt. 

Statikk og styrkeberekning

T. Hedland AS utfører last og styrkeberegning for stål og trekonstruksjonar. Det kan være takverk, søyler, bærebjelkar eller bjelkelag i golv. 

Priser

Oppdrag blir utført etter faktisk anvendt tid. For enkelte oppdrag kan det avtalast fast pris.

---

Honorar pr time:  kr 1 300 + 25%mva = kr 1 625

Har du ønske å koma i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg i løpet av kort tid

905 45 041
Brannstasjonveien 8, 4312 SANDNES
Orgnr 951 083 305